Team poduzeća

simona-zavratnik

Simona Zavratnik

Direktorica

Tel.: 01/2355-333; Fax.: 01/2355-310
E-mail: uprava@petrokov.hr

dubravko-malcevic

Dubravko Malčević

Voditelj financija i Prokurist Društva

Tel.: 01/2355-320; Fax.: 01/2355-310
E-mail: dubravko.malcevic@petrokov.hr

goran-vujic

Goran Vujić

Voditelj područja kontinentalne Hrvatske

Tel.: 01/2355-333; Fax.: 01/2331-873
E-mail: goran.vujic@petrokov.hr

zoran-kunac

Zoran Kunac

Voditelj područja Dalmacije

Tel.: 021/244-734; Fax.: 021/261-560
E-mail: zoran.kunac@petrokov.hr

miljan-lisica

Miljan Lisica

Voditelj područja Istre I Kvarnera

Tel.: 052/500-600; Fax.: 052/544-010
E-mail: miljan.lisica@petrokov.hr

Ilija Peša

Ilija Peša

Voditelj nabave

Tel.: 01/2355-333; Fax.: 01/2355-310
E-mail: ilija.pesa@petrokov.hr

monika-pajas

Monika Pajas

Asistentica direktorice i ljudski resursi

Tel.: 01/2355-333; Fax.: 01/2355-310
E-mail: monika.pajas@petrokov.hr

Untitled-1

Goran Vdović

Marketing i novi mediji

Tel.: 01/2355-333; Fax.: 01/2355-310
E-mail: goran.vdovic@petrokov.hr

Klo_2

Klaudijo Piskač

Voditelj logistike

Tel.: 01/2355-333; Fax.: 01/2355-310
E-mail: klaudijo.piskac@petrokov.hr